Zwroty

Zgodnie z art. 27 Ustawy i prawach konsumenta każdy klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w naszym sklepie ma prawo zwrotu towaru zakupionego bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia zamówienia.

Aby skorzystać z przysługującego prawa do zwrotu wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na tej stronie lub pobrać wzór formularza zwrotu, wypełnić go, podpisać, a następnie wysłać na adres e-mail sklep@klimat.net.pl. Następnie w ciągu 14 dni należy odesłać zamówiony towar wraz z formularzem.


Zasady przyjęcia zwrotów

  1. Zwracany towar nie może posiadać śladów użytkowania.
  2. Zwracany towar należy starannie zabezpieczyć przed zapakowaniem.

Po uznaniu zwrotu zwracamy pieniądze na podane konto bankowe w terminie do 14 dni kalendarzowych. Zazwyczaj przelewu dokonujemy jednak w szybszym terminie.

 

Adres do zwrotu

PREDOM-KLIMATECH
38-400 Krosno, ul. Pużaka 61


Reklamacje

Firma PREDOM-KLIMATECH jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z wad fizycznych istniejących w momencie przekazania towaru Klientowi należy kierować na adres sklep@klimat.net.pl wypełniając formularz reklamacyjny.

Firma PREDOM-KLIMATECH zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


Co nie podlega reklamacji?

– Różnice w wyglądzie towaru np. koloru, proporcji, wynikające z ustawień/konfiguracji urządzenia końcowego (komputera, laptopa, tableta, telefonu itp.)

– Uszkodzenia produktu wynikające z nieprawidłowego zastosowania