Polityka Prywatności serwisu www.klimat.net.pl

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług związanych z zakupem klimatyzacji, wentylacji i innych produktów znajdujących się w ofercie przedsiębiorcy Beaty Durał prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą BEATA DURAŁ PREDOM-KLIMATECH z siedzibą w Krośnie, ul. Kazimierza Pużaka 61, 38-400 Krosno (zwanej dalej „Spółka).

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Beata Durał prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BEATA DURAŁ PREDOM-KLIMATECH, ul. Kazimierza Pużaka 61, 38-400 Krosno.

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  – poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 6. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez inne serwisy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

      W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce „Kontakt”.